dissabte, 13 de març de 2010

Organització a gran escala

Respecte la nostra classe i el capítol II i III:
  • El PCC d'Infantil, com la resta de documentació estan sense revisar des de l'any 2002. Ara el d'Infantil está fet de nou amb la nova legislació i preparat per a ser aprovat.
  • Se segueix tota la nova normativa en el dia a dia, encara que els documents no estiguen actualitzats.
  • L'atenció a la diversitat es fa coneixent als xiquets d'aprop i sabent què ritme porta, per adaptar el nivell i les exigències a ell mateix.
  • El treball en equip és dubtós encara que la relació del claustre és bona, no hi ha massa coordinació en proyectes transversals, ja que funcionen amb llibre i fitxes. No hi ha coordinació de nivell perquè només hi ha un grup-classe per cada edat, i de cicle...hi ha, encara que poqueta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada