dimarts, 30 de març de 2010

Moment especial...

Aquesta setmana hem tingut una sorpresa... que té relació amb el capítol quart del llibre, "L'afecte" (El apego). Resulta que el dia 17 teniem una excursió a un teatre a Elx i abans d'anar-nos entrem a classe per preparar-los amb una etiqueta que conté les dades de nom, cognom, foto i telèfon per si de cas es perden. Després formem les parelles i organitzem tot, per eixir en preparats en direcció al bus.

Tots els dies... havia un xiquet que plorava, si era dilluns, porquè venia del cap de setmana, si era dijous, perquè ja estava cansat...el cas que era posar-se el babi, i comenzar a riure, però el pare ja es quedava amb el fàstic de deixar el xiquet plorant.

Este día, Miquel (que sempre arriba uns minutets tard...) va entrar sense plorar, i tot content, i vam pensar que era per l'emoció de la 1ª excursió, no obstant, al dia següent no va plorar tampoc i va estar así com una setmana, fins que va recaure u o dos dies i actualment plora algun dia solt. No sabem, qual va ser la raó, pero si que ens vam alegrar molt de veure que entrava tot content i decidit, perquè dona rabia quan entra així i a l'eixida no vol anar-se'n.

Com ja sabem, les pràctiques són al segon quiatrimestre i per tant, no podem veure què es fa al periode d'adaptació o què passa...  jo tinc la sort que porte des dels 12 anys ajudan a guarderies i alguna idea tinc però ni l'edat, ni les necessitats són les mateixes. Al llibre de classe dóna bons truquets, per si vos fa falta.

dissabte, 13 de març de 2010

Un dia amb Els Pirates- Metodología

 • 9.00: Sona el timbre. Fem filera al pati i la mestra ix a per nosaltres. Poquet a poquet emtrem a classe cadascú contant la seua història, tots alhora sense poder escoltar a ningú i sense fer cas ni respectar el torn de la resta de companys. Tot això mentres ens llevem la jaqueta i ens posem el babi tots solets.
 • 9.10: Quan un xiquet es termina de posar el babi, s'en va a l'estoreta, agafa el seu coixí i seu en rogle per a comenzar a passar llista. Passem llista, cantem la cançó de:
"Hola, hola , hola! Molt bon dia
hola hola hola. Tots diém.
Com estàs aquest matí??
Cada dia preguntem.... (etc)"
Repassem els dies de la setmana, canviem el dia que és i tatxem el dia. Després cantem la cançó del pastoret:

Pastoret on vas?
a la muntanya, a la muntanya
Pastoret d'on vens?
de la muntanya de veure el temps...(...)

I així el xiquet encarregat, va a la finestra, ens conta el temps i canvia el símbol que el representa.
Després, parlem un poquet i arrepleguem els coixins.

 • 9.30: Asseguts a les cadires, canviem la data, el dia i expliquem la fitxa. Generalment, l'assemblea i les fitxes les explico jo, i si la mestra veu que m'atasque o que falta informació, m'ajuda.
  • 10.05: Anem tots a fer pipi al servei i quan terminem, ens posem a la filera.
   • 10.10: Filera per a rentar les mans i aprendre a respectar el torn.
    • 10.15: Comencem a esmorçar. Cada dia hi ha una cosa establerta, que és: Fruita, iogurt, entrepà o lliure i mentres van acabant, van eixint al pati a jugar, fins a les 11.15, però sempre ens quedem més perquè els xiquets més lentos terminen a les 11 i la mestra considera que és molt poquet temps de joc.
    • 11.45: Entrem del pati i fem filera per a rentar-nos les mans abanass de començar a treballar o anar-nos a casa, ja que l'hora d'eixida són les 12 però hi ha una hora de sixena per recolzar els aprenentatges i la fan tots els xiquets menys 2 o 3.
    • 12.00: Comemcem a treballar els xiquets de la sixena alguna fitxeta fins a les 12.45 que ens posem la jaqueta i agafem el saquet per anar-nos'en a dinnar amb els pares. (Només uno es queda a menjador)
    • 15.00: Emtrem, llevem la jaqueta , ens posem el babi i comencem l'assemblea passant llista, mirant el temps i contant què hem dinnat.
    • 15.30: Comencem la fitxeta fins les 4 i poquet que eixim al pati sense babi i amb la jaqueta.
    • 16.50: Ens abrochem i les mestres ens renten les mans i la cara amb tovalloleta i xabó màgic perquè ja, no dóna temps a més.

    Organització a gran escala

    Respecte la nostra classe i el capítol II i III:
    • El PCC d'Infantil, com la resta de documentació estan sense revisar des de l'any 2002. Ara el d'Infantil está fet de nou amb la nova legislació i preparat per a ser aprovat.
    • Se segueix tota la nova normativa en el dia a dia, encara que els documents no estiguen actualitzats.
    • L'atenció a la diversitat es fa coneixent als xiquets d'aprop i sabent què ritme porta, per adaptar el nivell i les exigències a ell mateix.
    • El treball en equip és dubtós encara que la relació del claustre és bona, no hi ha massa coordinació en proyectes transversals, ja que funcionen amb llibre i fitxes. No hi ha coordinació de nivell perquè només hi ha un grup-classe per cada edat, i de cicle...hi ha, encara que poqueta.